Bendrosios nuostatos

        Darželis yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

Darželio tikslai

 • užtikrinti ugdymo kokybę, atitinkančią dabartinės visuomenės poreikius;
 • užtikrinti bendruomenės saugumą;
 • kelti kvalifikaciją;
 • racionaliai naudoti finansus ir kitus išteklius;
 • kurti darnią bendruomenę, siekti komandinio darbo;
 • kurti gražią aplinką;
 • glaudžiai bendradarbiauti su partneriais.
 • 

   Darželio vizija
Ikimokyklinė įstaiga, atvira naujovėms, kurioje bendradarbiaujant su tėvais saugioje ir jaukioje aplinkoje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų ir ruošiami sėkmingai integracijai į visuomenę.
 

Darželio misija

  
 • Bendradarbiaujant su šeima teikti 2 – 6 metų vaikams ikimokyklinį ugdymą, pagal Sužionių vaikų darželio “Ikimokyklinio ugdymo programą”, patvirtintą 2007 m. liepos 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3 – 176.
 • Integruoti vaikus, kurie turi specialiųjų poreikių;
 • Parengti vaikus mokyklai, sudarant sąlygas valstybinės bei gimtosios kalbos mokymuisi;
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams nuolatos kelti kvalifikaciją;
 • Užtikrinti darželio bendruomenės saugumą.

 Darželio prioritetai 

 • Vaikų sveikatos saugojimas;
 • Ugdymo proceso gerinimas;
 • Pedagogų kvalifikacijos kėlimas;
 • Savivaldos komisijų savarankiškumas.
 • 

Darželio filosofija

 •  Be šeimos sunku išauginti sveikus, protingus, jautrius ir laimingus vaikus.
 • Nereikalingų vaikų nėra.
 • Mąstyk, kad šiandien vaikas mažas – rytoj didelis.
 • Pažink save – pažinsi kitus.
 • Kontroliuok save.
 • Gerbk ir toleruok kitus.
 • Būk atsakingas už savo žodžius ir veiksmus.
 • Būk atviras naujovėms.
 • Nebijok suklysti – klysti žmoniška.
 • Dirbk komandoje.
 • Darželis veiklą grindžia pagrindinėmis tautos, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis, asmens orumu, meile artimam, prigimtine žmogaus lygybe, laisve, tolerancija, demokratija

Palikite atsakymą

Jūsų el. paštas nebus rodomas. Būtini laukai pažymėti *

*

Jūs galite naudoti šias HTML žymes ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>